Gan - Phổi

Sale Cây an xoa

Cây an xoa

150.000₫ 170.000₫

Sale Diệp hạ châu đắng

Diệp hạ châu đắng

120.000₫ 150.000₫

Sale Cà gai leo

Cà gai leo

150.000₫ 180.000₫

Sale Diệp hạ châu

Diệp hạ châu

90.000₫ 110.000₫

Sale Xạ đen

Xạ đen

130.000₫ 160.000₫

Nấm lim xanh

Nấm lim xanh

3.000.000₫

Sale Bí kỳ nam

Bí kỳ nam

300.000₫ 400.000₫

Sale Nhân trần Bắc

Nhân trần Bắc

160.000₫ 180.000₫

Mủ Trôm

Mủ Trôm

300.000₫

Sale Hoa Đu Đủ Đực

Hoa Đu Đủ Đực

600.000₫ 800.000₫

Cây lá gan

Cây lá gan

130.000₫

Cây mã đề

Cây mã đề

120.000₫

Sale Bán chi liên

Bán chi liên

140.000₫ 160.000₫